article | Peggy Lohse

Menschenrechte: Was wird aus dem „Fundament deutscher Außenpolitik“? − in „Deutschland. Tschechien. Im Kontext“

Jak dobře si Česko a Německo navzájem rozumí v zásadních tématech dneška? Sbírka "Česko. Německo. V kontextu" představuje celkem 14 textů autorek a autorů z Česka a Německa k sedmi klíčovým tématům naší doby.

Menschenrechte: Was wird aus dem „Fundament deutscher Außenpolitik“?


Deutschland 2022: ein sicheres, privilegiertes Land ohne EU-Außengrenze, dafür mit einer – bei allen empörten Debatten von Corona-Maßnahmen bis Waffenlieferungen – stabilen Demokratie, in der auch Stimmen zu Wort kommen, die das System selbst gern erschüttern wollen. Streit wird zugelassen und geführt, auch wenn er weh tut und von Zeit zu Zeit in Beleidigungen und Shitstorms abrutscht. Der Kon- sens: Wir arbeiten an einer besseren Welt – einer Welt, in der die gleichen Rechte und Freiheiten für alle Menschen im Zentrum stehen. Nichts ist perfekt, aber Deutschland geht es gut. Wir Deutschen wollen die Guten sein, und so sollte auch unsere Außenpolitik aussehen – überlegt, sanft, nachhaltig, human und gewaltfrei, für ein gutes Gewissen.

Lidská práva: Co se stává z „podstaty německé zahraniční politiky“?

Německo v roce 2022: bezpečná, privilegovaná země bez vnějších hra- nic EU, zato – přes všechny bouřlivé debaty s tématy od proticovidových opatření až po vývoz zbraní – se sta- bilní demokracií, v níž se dostávají ke slovu také hlasy, které by rády osla- bily systém samotný. Vést spory je dovoleno a děje se tak, i když to bolí a čas od času se sklouzává k urážkám a shitstormům. Panuje shoda na tom, že pracujeme na lepším světě – světě, jehož středobodem jsou stejná práva a stejná svoboda pro všechny. Nic není perfektní, ale Německu se daří dobře. My Němci chceme být ti dobří, a tak by měla vypadat i naše zahraniční politika – uvážlivá, jemná, udržitelná, humánní a bez násilí, kvůli dobrému svědomí.

Ganzer Artikel in Publikation: 

deutsch: https://cz.boell.org/en/cesko-nemecko-v-kontextu

tschechisch: https://cz.boell.org/cs/cesko-nemecko-v-kontextu

Herausgeber: Pavlína Janebová a Klára Schovánková

Autor*innen: Irene Dingeldey, Vít Dostál, Lukas Heller, Šárka Homfray, Marie Jelínková, Romana Jungwirth Březovská, Adéla Jurečková, Petra Kalenská, Peggy Lohse, Georg McCutcheon, Johanna Nejedlová, Christine Pütz, Nick Reimer, Simone Schmollack, Wolfgang Schroeder, Lucie Trlifajová, Sarah Ulrich

via cz.boell.org